Vuosikokous tiistaina 9.11 klo 18:00

LASB Edustus ry, LASB Juniorit ry, LASB HML ry Vuosikokous

Aika: tiistaina 9.11.2021 klo 18.00
Paikka: Malski, Lahti

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös 2020-2021, vuosikertomus 2020-2021 ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kaudelle 2021-2022
 8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 11 § Vuosikokous
  Päätetään siirtymisestä kahden vuosikokouksen järjestelmään. Yhdistyksellä on jatkossa erikseen kevätkokous ja syyskokous.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (puheenjohtaja + 5-8 jäsentä)
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. Valitaan toiminnantarkastaja

Tervetuloa.
Hallitus