Vuosikokous tiistaina 9.11 klo 18:00

LASB Edustus ry, LASB Juniorit ry, LASB HML ry Vuosikokous
Aika: tiistaina 9.11.2021 klo 18.00
Paikka: Malski, Lahti

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös 2020-2021, vuosikertomus 2020-2021 ja toiminnantarkastajan lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kaudelle 2021-2022
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 11 § Vuosikokous
Päätetään siirtymisestä kahden vuosikokouksen järjestelmään. Yhdistyksellä on jatkossa erikseen kevätkokous ja syyskokous.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (puheenjohtaja + 5-8 jäsentä)
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valitaan toiminnantarkastaja

Tervetuloa.
Hallitus